Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sáng ngày 16/8, Đảng bộ phường Tiên Cát tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII theo hình thức trực tiếp tại nhà văn hóa khu Đoàn Kết. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Hoàng Bá Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; đồng chí Nguyễn Anh Thái – Thành ủy viên, Chủ tịch UBND phường; các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp trực thuộc phường,…

Trong thời gian 1/2 ngày, các đại biểu đã được đồng chí Phạm Văn Mến – Ủy viên BTV Thành ủy – Báo cáo viên cấp Thành phố truyền đạt nội dung của 4 chuyên đề, gồm: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Đặc biệt, hội nghị đã được nghe báo cáo viên cấp Thành phố truyền đạt sâu hai Nghị quyết số 18 và số 21 có ý nghĩa thiết thực với tình hình thực tế của phường.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 là hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế – xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

CTV

»Một số hình ảnh tại Hội nghị«

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Phạm Văn Mến – Ủy viên BTV Thành ủy – Báo cáo viên cấp Thành phố truyền đạt tại Hội nghị

Trả lời