BỘ MÁY TỔ CHỨC PHƯỜNG TIÊN CÁT

 • ĐẢNG ỦY – HĐND phường:
 1. Đồng chí: Hoàng Bá Sơn – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường;
 2. Đồng chí: Lê Quang Bưởi – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường;
 3. Đồng chí: Cao Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch HĐND phường;
 • UBND phường:
 1. Đồng chí: Nguyễn Anh Thái – Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường;
 2. Đồng chí: Nguyễn Văn Quang – Phó Chủ tịch UBND phường;
 3. Đồng chí: Ngô Thị Thanh Thúy – Phó Chủ tịch UBND phường;
 4. Đồng chí: Nguyễn Văn Khoa – Công chức Tài chính – Kế toán;
 5. Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà – Công chức Tài chính – Kế toán;
 6. Đồng chí: Trần Minh Giám – Công chức Địa chính – Xây dựng;
 7. Đồng chí: Lưu Trần Tam – Trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường;
 8. Đồng chí: Phan Thanh Xuân – Trưởng Công an phường;
 9. Đồng chí: Vũ Mai Hà – Công chức Văn hóa – Xã hội;
 10. Đồng chí: Nguyễn Thị Tác – Công chức Văn hóa – Xã hội;
 11. Đồng chí: Nguyễn Thị Khánh Dương – Công chức Tư pháp – Hộ tịch;
 12. Đồng chí: Cao Thị Thu Hiền – Công chức Tư pháp – Hộ tịch;
 13. Đồng chí: Nguyễn Quang Vinh – Công chức Văn phòng – Thống kê;
 14. Đồng chí: Trương Phú Cường – Công chức Văn phòng – Thống kê;
 15. Đồng chí: Hoàng Thị Tuyết Lan – Cán bộ ban Dân số KHH-GĐ;
 16. Đồng chí:Nguyễn Tiến Khang – Phó Ban Chỉ huy Quân sự phường;
 17. Đồng chí: Nguyễn Ngọc Dương – Thanh tra Trật tự đô thị phường;
 18. Đồng chí: Đặng Thị Thu Hiền – Công tác viên LĐ, TB & XH;
 19. Đồng chí: Nguyễn Hùng – Nhân viên Đài Truyền thanh;
 20. Đồng chí: Hồ Tuấn Anh – Nhân viên Văn phòng;
 21. Đồng chí: Đinh Văn Huệ – Bảo vệ;
 • KHỐI ĐOÀN THỂ:
 1. Đồng chí: Lê Thị Thiện – Chủ tịch UB MTTQ phường;
 2. Đồng chí: Đỗ Ngọc Duy – Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường;
 3. Đồng chí: Phan Thị Nhung – Chủ tịch Hội Phụ nữ phường;
 4. Đồng chí: Nguyễn Duy Hợp – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường;