Việt Trì: tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2021

Việt Trì: tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2021

Ngày 14/12, Ban chỉ huy quân sự thành phố Việt Trì đã khai mạc lớp tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2021 cho 586 đồng chí là Phó chỉ huy trưởng, Trung đội trưởng, các đồng chí tiểu đội trưởng binh chủng ngành của 22 BCH quân sự xã, phường; cán bộ phụ trách tự vệ của các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn. Dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đại diện Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Thượng tá Lê Anh Chiến – Ủy viên BTV thành ủy, Chỉ huy trưởng BCH Quân sự thành phố.

Trong thời gian 05 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt các nội dung: phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt nam; DQTV làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; chiến lược bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới; một số vấn đề cơ bản của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, dự bị động viên, DQTV, giáo dục quốc phòng an nình, phòng thủ dân sự và các văn bản liên quan khác; tổ chức, phương pháp diễn tập phòng thủ cấp xã, phường; Kỹ thuật bắn súng bài 1 súng tiểu liên AK; tiểu đội dân quân tự vệ, bảo vệ mục tiêu khi có gây rối, bạo loạn; tiểu đội dân quân tự vệ đánh chiếm lại mục tiêu khi bạo loạn vũ trang…

Thông qua huấn luyện giúp cho cán bộ DQTV kịp thời nắm bắt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh và công tác dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới. Thống nhất chương trình, nội dung, thời gian và tổ chức, phương pháp tiến hành công tác quốc phòng, quân sự, phòng thủ dân sự ở địa phương, cơ sở; cập nhật những nội dung mới, nâng cao năng lực làm tham mưu và tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, quân sự và phòng thủ dân sự có liên quan./.

 

Minh Chính- Huy Hưng – viettri.gov.vn

Trả lời