Tiếp tục nới lỏng một số biện pháp hạn chế trong phòng chống dịch COVID-19

Tiếp tục nới lỏng một số biện pháp hạn chế trong phòng chống dịch COVID-19

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 1075/UBND-KGVX ngày 01/04/2022 về việc tiếp tục nới lỏng một số biện pháp hạn chế trong phòng chống dịch COVID-19.

Thời gian qua, công tác quản trị rủi ro phòng dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã được triển khai hiệu quả, số bệnh nhân có triệu chứng nặng, bệnh nhân phải nhập viện điều trị liên tục giảm, hiện toàn tỉnh chỉ có 56 trường hợp (chiếm 0,1%) phải theo dõi, điều trị tại Bệnh viện dã chiến. Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong điều kiện vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế – xã hội; Chủ tịch UBND Tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị thực hiện một số biện pháp nới lòng phòng, chống dịch, cụ thể như sau:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị bám sát diễn biến tình hình thực tế để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch; đảm bảo vừa ngăn ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực đến sức khoẻ, tính mạng của người dân; đồng thời, vừa đáp ứng yêu cầu thích ứng, hội nhập để phục hồi kinh tế, bảo đảm sinh hoạt bình thường cho người dân trong tình trạng “bình thường mới”.

– Cho phép khôi phục lại hoạt động bình thường đối với các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, phát triển kinh tế – xã hội. Các loại hình kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường, karaoke, mát-xa, quán bar, internet, trò chơi điện tử được phép hoạt động trở lại, tuy nhiên phải đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch và không hoạt động sau 23 giờ 00’ hàng ngày.

2. Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo lực lượng chức năng, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn yêu cầu các đơn vị, cơ sơ kinh doanh dịch vụ cam kết, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế và chịu trách nhiệm về việc tuân thủ các quy định nêu trên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc thực hiện, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Văn bản số 1075

Theo văn bản số 1075/UBND-KGVX ngày 01/04/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ

Trả lời