Tiên Cát tổ chức bầu cử Trưởng khu dân cư, nhiệm kỳ 2022-2025

Tiên Cát tổ chức bầu cử Trưởng khu dân cư, nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện Hướng dẫn số 680/HD-UBND ngày 21/03/2022 của UBND thành phố Việt Trì về hướng dẫn tổ chức bầu Trưởng khu dân cư, nhiệm kỳ 2022-2025 và Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 29/03/2022 kế hoạch bầu Trưởng khu dân cư trên địa bàn phường Tiên Cát, nhiệm kỳ 2022-2025. Vừa qua ngày 07-05, 16 khu dân cư trên địa bàn phường Tiên Cát đã đồng loạt tổ chức bầu cử Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Tại các điểm bầu cử, các công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử, như: Niêm yết danh sách người ứng cử, danh sách cử tri, cơ sở vật chất,… đều được chuẩn bị chu đáo, đồng bộ, đảm bảo đúng quy định. Trong đợt bầu cử này, toàn phường có 2849 cử tri tham gia bầu cử. Trong đó, khu Đoàn Kết là điểm có tổng số cử tri tham gia bầu cử nhiều nhất tại phường Tiên Cát với 368 cử tri. Công tác bầu Trưởng khu đã diễn ra đúng kế hoạch, trình tự thủ tục theo đúng hướng dẫn số 680/HD-UBND ngày 21/03/2022 của UBND Thành phố.

Kết thúc cuộc bầu cử, UBND phường đã ra Quyết định công nhận Trưởng khu dân cư, nhiệm kỳ 2022-2025 là những người có trách nhiệm, đủ đức, đủ tài, đáp ứng được tiêu chuẩn Trưởng khu nhân dân, xứng đáng đại diện cho nhân dân. Trong đó, có 11 đồng chí tái cử, 05 đồng chí trúng cử nhiệm kỳ mới và 100% là đảng viên.

Công tác bầu cử Trưởng khu dân cư, nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn phường Tiên Cát đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo tính dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và đảm bảo quyền dân chủ trực tiếp của cử tri; các thành viên trong tổ bầu cử đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, công tác tuyên truyền được thực hiện tốt, cơ sở vật chất được chuẩn bị chu đáo đã góp phần thực hiện thành công công tác bầu Trưởng khu dân cư, nhiệm kỳ 2022-2025 của phường Tiên Cát.

CTV

* Một số hình ảnh tại các điểm bầu cử:

Điểm bầu cử khu Thành Công

Điểm bầu cử khu Sông Thao

Điểm bầu cử khu Gát

Điểm bầu cử khu Tiền Phong

Trả lời