Tiên Cát họp bình xét Gia đình văn hóa và Khu dân cư văn hóa năm 2022

Tiên Cát họp bình xét Gia đình văn hóa và Khu dân cư văn hóa năm 2022

Sáng ngày 12/10, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường Tiên Cát đã tổ chức Hội nghị bình xét công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, Khu dân cư văn hóa, Phường đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2022. Đồng chí Ngô Thị Thanh Thúy – Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2022” chủ trì Hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Việt Trì; Đại diện Lãnh đạo Đảng ủy – HĐND phường; Các thành viên trong Ban Chỉ đạo; Các đồng chí là Trưởng Ban công tác Mặt trận và trưởng các khu dân cư.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các thành viên trong Ban chỉ đạo đã xem xét, cho ý kiến đối với từng tiêu chí bình xét đề nghị công nhận các danh hiệu thi đua trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2022 đối với các khu dân cư. Đồng thời tập trung vào việc phân tích, giải trình của các khu dân cư về các tiêu chí chưa đủ điều kiện bình xét các danh hiệu.

Qua thẩm định, toàn phường có 4096 hộ gia đình đủ điều kiện đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, bằng 96,1%; 16/16 khu dân cư đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”.

CTV

Trả lời