Tiên Cát: Hội nghị bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư văn hoá” năm 2023

Tiên Cát: Hội nghị bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư văn hoá” năm 2023

Ngày 04/10, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường Tiên Cát tổ chức bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” năm 2023.

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ – HĐND – UBND – Uỷ ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể phường; cùng toàn thể các đồng chí trong Ban Chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phường Tiên Cát. Đồng chí Ngô Thị Thanh Thuý – Phó Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Toàn phường Tiên Cát có 16 khu dân cư, ngay từ đầu năm các khu dân cư đã đăng ký thực hiện gia đình văn hóa là 4089 hộ. Các khu dân cư đã triển khai hướng dẫn các hộ gia đình thực hiện tự đánh giá thực hiện tiêu chí, tự chấm điểm gia đình văn hóa trong năm. Thông qua công tác chấm điểm gia đình văn hóa ở các khu, Ban công tác Mặt trận khu dân cư cùng với đại diện các hộ dân tổ chức họp bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa” và chấm điểm “Khu dân cư văn hóa” năm 2023, cuộc họp có sự tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo phường được phụ trách từng khu.

Công tác đánh giá, bình xét thực hiện theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 2338/KH-UBND, ngày 19/9/2022 của UBND thành phố Việt Trì về Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ “quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố Việt Trì.

Qua kết quả bình xét các danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa” của từng khu, Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của phường họp bình xét lại và thống nhất kết quả như sau: toàn phường có 3977/4128 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 96,34%; đề nghị Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thành phố Việt Trì công nhận 16/16 khu dân cư của phường Tiên Cát đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” trong năm 2023.

CTV

»Một số hình ảnh tại Hội nghị«

 

Trả lời