THÔNG BÁO: Tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm trẻ thuộc đối tượng thận trọng tiêm chủng

THÔNG BÁO: Tổ chức tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm trẻ thuộc đối tượng thận trọng tiêm chủng

Trả lời