Thành lập cơ sở giáo dục mầm non tư thục (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo)

Tên thủ tục Thành lập cơ sở giáo dục mầm non tư thục (nhóm trẻ, lớp mẫu giáo)
Loại thủ tục Giáo dục đào tạo
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện – Tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập cơ sở mầm non (nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo) nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật tại bộ phận “Giải quyết hồ sơ hành chính” của UBND cấp phường, nhận phiếu hẹn trả hồ sơ hành chính. – UBND cấp phường tiếp nhận, thụ lý giải quyết – Trả Quyết định thành lập thành lập cơ sở mầm non cho người đề nghị.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Trụ sở Ủy ban nhân dân cấp phường
Thành phần số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm: – Đơn xin thành lập; – Đề án tổ chức và hoạt động theo quy định. – Bằng cấp, chứng chỉ của giáo viên đứng lớp (bản sao có chứng thực) – Sơ yếu lý lịch của người dự kiến đứng đầu cơ sở giáo dục; – Hộ khẩu, CMTND của người đề nghị (bản photo) (xuất trình bản chính) * Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức, Cá nhân
Cơ quan thực hiện UBND Phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Lệ phí không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý – Luật Giáo dục ngày 14/6/2005; – Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009; – Nghị định số 75/2006/NĐ-2006/NĐ-CP ngày 2/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giáo dục; – Quyết định số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 7/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường mầm non; – Thông tư số 44/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non; – Thông tư số 05/2011/TT-BGD&ĐT ngày 10/2/2011 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ trường mầm non và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; – Quyết định số 41/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/7/2008 của Bộ trưởng Bộ GD và ĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường mầm non tư thục.

Trả lời