Tăng cường công tác kiểm soát dịch COVID-19 và các biến thể mới trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác kiểm soát dịch COVID-19 và các biến thể mới trên địa bàn tỉnh.

«t12-29-hc_vv tang cuong kiem soat dich covid-19 va cac bien the moi tren dia ban_sua-2»

Trả lời