Tăng cường các biện pháp chủ động nhằm giảm số ca mắc COVID-19 mới

Tăng cường các biện pháp chủ động nhằm giảm số ca mắc COVID-19 mới

Ngày 09/02, UBND thành phố Việt Trì ký ban hành văn bản số 291/UBND-YT về việc tăng cường các biện pháp chủ động nhằm giảm số ca mắc COVID-19 mới. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu:

1. Các phòng, ban, đơn vị thành phố:

– Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc quyền quản lý tiếp tục triển khai nghiêm các biện pháp phòng chống dịch trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nơi làm việc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, chợ đầu mối, cơ sở tôn giáo,… Tuân thủ thực hiện việc sử dụng khai báo y tế điện tử và sử dụng mã QR-code trước khi đến làm việc, công tác. Thực hiện cập nhật việc tự đánh giá an toàn trên hệ thống bản đồ an toàn COVID-19 quốc gia.

– Tăng cường truyền thông đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người thân và truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh chủ động như 5K – Chung sống an toàn trong đại dịch COVID-19; lợi ích của tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; hạn chế tiếp xúc, tụ tập đông người hoặc đến/ trở về các tỉnh, địa phương đang có dịch khi không cần thiết.

2. UBND các phường, xã:

2.1. Đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân hiểu, tuân thủ các biện pháp 5K – chung sống an toàn trong đại dịch COVID-19; thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 khi đến lịch; hạn chế di chuyển đến các tỉnh, địa phương đang có dịch khi không cần thiết; nâng cao ý thức trong việc thực hiện khai báo y tế, tuân thủ cách ly theo quy định.

2.2. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ phận liên quan phối hợp với Khu dân cư, tổ COVID-19 cộng đồng tăng cường quản lý, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ qui định cách ly đối với các trường hợp F0, F1 đang được cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà nơi cư trú.

2.3. Đối với các trường hợp F1:

– Tuân thủ nghiêm túc thời gian cách ly theo đúng qui định (cách ly tại nhà 07 ngày đối với F1 đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19; cách ly y tế tại nhà 14 ngày đối với F1 chưa tiêm, chưa tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19).

– Khi trong gia đình có F0 bắt đầu áp dụng cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà thì tất cả các thành viên sống trong cùng hộ gia đình đều là các F1.

+ Nếu trong gia đình chỉ có một F0: Các F1 thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú cùng với F0 cho đến khi F0 khỏi bệnh. Sau khi F0 khỏi bệnh, nếu toàn bộ các F1 trong cùng hộ gia đình có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên thì được hoàn thành cách ly, tiếp tục tự theo dõi sức khoẻ trong vòng 07 ngày tiếp theo (nếu người dân tự thực hiện xét nghiệm phải dưới sự chứng kiến, giám sát của nhân viên y tế).

+ Nếu trong gia đình có từ hai F0 trở lên và các F0 phát hiện các ngày khác nhau: Ngày hoàn thành cách ly của các F1 được tính từ ngày F0 cuối cùng trong gia đình kết thúc điều trị.

CTV

»Tăng cường các biện pháp chủ động nhằm giảm số ca mắc COVID-19 mới«

Trả lời