Kế hoạch: Triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố năm 2022

Kế hoạch: Triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn thành phố năm 2022

Trả lời