Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống Covid-19 tại nơi công cộng

Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống Covid-19 tại nơi công cộng

♦QĐ 2447 của Bộ Y tế về Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng covid-19 tại nơi công cộng.signed-2-4♦

Trả lời