HƯỚNG DẪN CÔNG DÂN SỬ DỤNG “PHẦN MỀM QUẢN LÝ CA NHIỄM COVID-19 ĐIỀU TRỊ TẠI NHÀ”

HƯỚNG DẪN CÔNG DÂN SỬ DỤNG “PHẦN MỀM QUẢN LÝ CA NHIỄM COVID-19 ĐIỀU TRỊ TẠI NHÀ”

Để sử dụng “Phần mềm quản lý ca nhiễm Covid-19 điều trị tại nhà” người dân truy cập vào đường dẫn  f0.phutho.vn

hoặc quét mã QR:

Nhập đầy đủ thông tin vào form khai báo, sau khi khai báo xong nhấn vào nút “Gửi khai báo thông tin”. Sau khi gửi thông tin thành công sẽ hiển thị ra form thông báo:

Người dân có thể tra cứu lại thông tin của mình ở Tab “Tra cứu thông tin”:

Trong trường hợp người dân muốn cập nhật lại thông tin sức khỏe của mình thì bấm nút “Cập nhật sức khỏe”. Sau khi bấm vào trang sẽ hiển thị ra 1 ô thông tin để cập nhật tình trạng sức khỏe:

Ấn nút “Lưu” để cập nhật, sau khi lưu kết quả thành công. Sẽ hiển thị ra thông báo như sau:

Để cập nhật lại kết quả xét nghiệm, người dân thực hiện bấm vào nút “Cập nhật kết quả xét nhiệm”. Trang web sẽ hiển thị ra form cập nhật kết quả xét nghiệm như sau:

Người dân chọn loại xét nghiệm, ngày lấy mẫu, kết quả để cập nhật lại thông tin của mình trên phần mềm. Sau khi hoàn thành các thông tin trên ấn nút “Lưu” để hoàn thành việc cập nhật thông tin xét nghiệm. Lưu xong phần mềm sẽ hiển thị thông báo thành công như sau.

Trả lời