Thể lệ cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II

  • Version
  • Tải về 5
  • Kích thước 5.37 MB
  • Lượt tải 1
  • Ngày đăng Tháng Tám 25, 2023
  • Cập nhật sau Tháng Tám 25, 2023

Thể lệ cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia về đề tài biển, đảo quê hương "Tổ quốc bên bờ sóng" lần thứ II

Trả lời