Quyết định công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

  • Version
  • Tải về 1
  • Kích thước 2.89 MB
  • Lượt tải 1
  • Ngày đăng Tháng Sáu 13, 2023
  • Cập nhật sau Tháng Sáu 13, 2023

Quyết định công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện

Trả lời