Nghị quyết Quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  • Version
  • Tải về 7
  • Kích thước 3.25 MB
  • Lượt tải 1
  • Ngày đăng Tháng Bảy 26, 2023
  • Cập nhật sau Tháng Bảy 26, 2023

Nghị quyết Quy định mức thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh khi thực hiện các thủ tục hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Trả lời