Nghị quyết Quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

  • Version
  • Tải về 11
  • Kích thước 3.29 MB
  • Lượt tải 1
  • Ngày đăng Tháng Bảy 26, 2023
  • Cập nhật sau Tháng Bảy 26, 2023

Nghị quyết Quy định mức thu học phí năm học 2023-2024 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Trả lời