Công văn về việc ngăn ngừa, xử lý nghiêm các hoạt động lợi dụng hình thức kinh doanh, bán hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân

  • Version
  • Tải về 4
  • Kích thước 1,001.18 KB
  • Lượt tải 1
  • Ngày đăng Tháng Ba 27, 2023
  • Cập nhật sau Tháng Ba 27, 2023

Công văn về việc ngăn ngừa, xử lý nghiêm các hoạt động lợi dụng hình thức kinh doanh, bán hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân

Trả lời