Công văn số 1240/BHXH-GĐBHYT về việc thu gom người có thẻ BHYT đi KCB BHYT

  • Version
  • Tải về 7
  • Kích thước 395.85 KB
  • Lượt tải 1
  • Ngày đăng Tháng Chín 19, 2022
  • Cập nhật sau Tháng Chín 19, 2022

Công văn số 1240/BHXH-GĐBHYT về việc thu gom người có thẻ BHYT đi KCB BHYT

Trả lời