Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của UBND cấp phường

Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao thuộc thẩm quyền của UBND cấp phường
Loại thủ tục Y tế
Mức độ Mức độ 2
Trình tự thực hiện – Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định. Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa – UBND cấp phường – Nhận phiếu tiếp nhận hồ sơ – hẹn trả kết quả. – Bộ phận một cửa – UBND cấp phường: Tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm theo phân cấp tại Quyết định số 12/2006/QĐ-BYT ngày 9/3/2006 của Bộ Y tế. Khi hồ sơ đúng, hợp lệ, ghi phiếu tiếp nhận và ngày trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ.
Cách thức thực hiện Nhận hồ sơ cấp phép và trả kết quả trực tiếp tại bộ phận một cửa UBND cấp phường
Thành phần số lượng hồ sơ – Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận; – Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có); – Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm, bao gồm: + Bản vẽ sơ đồ mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh và các khu vực xung quanh. + Bản mô tả quy trình chế biến (quy trình công nghệ ) cho nhóm sản phẩm hoặc mỗi sản phẩm đặc thù. – Bản cam kết đảm bảo vệ sinh ATTP đối với nguyên liệu thực phẩm và sản phẩm do co sở sản xuất, kinh doanh; – Bản sao hợp pháp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe” của chủ cơ sở và người sản xuất trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. – Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh ATTP của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm. * Số lượng hồ sơ: 01 ( bộ)
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện Các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm
Cơ quan thực hiện UBND Phường
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
Lệ phí – Phí thẩm định xét duyệt hồ sơ: 50.000đ/hồ sơ – Phí kiểm tra thẩm định:
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫ
Yêu cầu, điều kiện thực hiện
Cơ sở pháp lý – Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm; – Nghị định số 163/2004/NĐ-CP ngày 07/9/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm; – Quyết định số 12/2006/QĐ-BYT ngày 9/3/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định phân cấp nhiệm vụ quản lý và tham gia quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành y tế ”. – Quyết định số 11/2006/QĐ-BYT ngày 3/9/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành “Quy chế cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao” – Quyết định số 42/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy chế về công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm” – Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT ngày 19/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế; – Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng VSATTP.

Trả lời